Ett annat ord för hemspråk?

Jag går omkring med den här idén i huvudet att barn med autism borde ha sin egen form av hemspråk. Jag har bara inte kläckt vad det ska heta ännu. Jag ska förklara hur jag tänker.

Barn till föräldrar från olika länder är ofta tvåspråkiga. De får hemspråk i förskola och skola.
Barn med autism är också ofta tvåspråkiga, med svårigheter att förstå ett tredje.

  1. De har sitt talade språk med vanliga ord (utgår ifrån barn med talat språk här).
  2. De har ett visuellt språk med hjälp av bilder eller tecken som stöd för att förstå och få struktur över sin vardag.
  3. De kämpar förtvivlat för att förstå outtalade och oskrivna regler, ordspråk och det sociala samspelet som normalutvecklade barn får med sig naturligt.

Det borde vara lika självklart för ett barn med autism att få hjälp att förstå sin omgivning som det är för barnet med tvåspråkighet att lära sig förstå sin utländska förälder.

Så nu vet ni vart ni läste det först.